Εισηγήτρια ομάδα:  «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τίτλος:«Χαμογελαστά φρούτα και λαχανικά»
Χρόνος διεξαγωγής: 12.00-14.00

Περιγραφή: «Κατασκευάζουμε λαχανικά και φρούτα από χαρτόνι και τα χρωματίζουμε με τέμπερες. Μαθαίνουμε την αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς, μέσω της συζήτησης και της δημιουργίας.»

Ηλικιακή Ομάδα Συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό\

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.hamogelo.gr/