Εισηγήτρια Ομάδα: STEAM Greece

Τίτλος εργαστηρίου: «ΔιαSTEAMάνθρωποι»

Χρόνος και Χώρος διεξαγωγής: 11.30-13.00, W.1, 15.00-16.00, W.1

Ηλικιακή Ομάδα Συμμετεχόντων: 6 έως 8 ετών (11.30-13.00), 9 έως 12 ετών (15.00-16.30)

Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 20 άτομα

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό workshop με τίτλο ΔιαSTEAMάνθρωποι αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση της Επιστήμης της Αστρονομίας. Ειδικότερα:

Science: Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν την Επιστήμη της Αστρονομίας, καθώς και τη σημασία μελέτης των φαινομένων.

Technology: Οι μαθητές/τριες θα ανακαλύψουν το έργο των εμπλεκόμενων Διαστημικών Οργανισμών.

Engineering: Οι μαθητές/τριες θα κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν ένα ρομπότ, βασική αποστολή του οποίου είναι η συλλογή πετρωμάτων από το διάστημα.

Arts: Οι μαθητές/τριες θα ανακαλύψουν την ονοματολογία των αστερισμών, και θα κατασκευάσουν ένα καλειδοσκόπιο αστερισμού.

Math: Τα μαθηματικά ως κορωνίδα των θετικών επιστημών, θα αποτελέσει το αντικείμενο που θα συνδεθεί με τα παραπάνω, καθώς οι μαθητές/τριες θα προβούν σε σχετικούς μαθηματικούς υπολογισμούς.

Ο STEAM GREECE είναι ένας Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός  που ειδικεύεται στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα STEAM και τη Ρομποτική. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων αναλαμβάνουν τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας που αποτελούνται από διάφορες ειδικότητες επιστημόνων (παιδαγωγοί, μηχανικοί, ψυχολόγοι).

Οι εισηγήτες του workshop είναι Αντωνία Γκανάτσα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ., Έφη Παπαδογιάννη, Ιστορικός Τέχνης Α.Π.Θ., Κορίνα Θεοχαρούδη, Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι.Θ., Βίλλη Μπασδάκα, Εκπαιδευτικός Α.Π.Θ., Χάρης Θεοχαρούδης, Δ/ντής Προγραμμάτων

 Για περισσότερες πληροφορίες: www.steamgreece.com