Εισηγήτρια: iSea, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Τίτλος: «Εξερευνούμε το ταξίδι των απορριμμάτων. Γίνε κι εσύ μέρος της λύσης στην προστασία των θαλασσών μας!»

Χρόνος και Χώρος διεξαγωγής: Κυριακή, 16.30-17.30, W.2

Ηλικιακή Ομάδα Συμμετεχόντων: 7 έως 12 ετών

 Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 20 άτομα

Περιγραφή: Η iSea είναι μία περιβαλλοντική οργάνωση που αποτελείται από νέους και εξειδικευμένους στον κλάδο επιστήμονες. Στόχος της είναι η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την ερευνητικής της δραστηριότητα, καθώς και την έρευνα πολιτών. Βασικοί πυλώνες δράσης μας αποτελούν η αλιεία, τα ξενικά είδη, τα υδάτινα απορρίμματα και η σχέση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Έχετε σκεφτεί πού καταλήγουν τα απορρίμματά (σκουπίδια) μας, αν καταλήγουν στη θάλασσα και πόσο καιρό ταξιδεύουν σε αυτήν; Ελάτε μαζί μας να εξερευνήσουμε το ταξίδι των υδάτινων απορριμμάτων.

Στο βιωματικό εργαστήρι για τους μικρούς μας φίλους θα γνωρίσουμε τα υδάτινα απορρίμματα (σκουπίδια), θα εξερευνήσουμε το ταξίδι τους και θα ανακαλύψουμε τις συνέπειές τους. Επίσης, θα γνωρίσουμε τους οργανισμούς που ταξιδεύουν μαζί με τα υδάτινα απορρίμματα και ονομάζονται ξενικά είδη. Τέλος, ως ενεργοί πολίτες θα γίνουμε μέρος της λύσης και μελλοντικοί προστάτες των θαλασσών.

Oι εισηγήτριες θα είναι η Χαρίτου Αναστασία, Υπεύθυνη Προγραμμάτων πυλώνα “Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα” iSea και η Μαρμαρά Δήμητρα, Υπεύθυνη Προγραμμάτων πυλώνα “Υδάτινα Απορρίμματα” iSea

Για περισσότερες πληροφορίες: https://isea.com.gr/