Εισηγήτρια ομάδα: « Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο ΤΑ ΡΑ ΤΑ ΤΖΟΥΜ»

Χρόνος διεξαγωγής: 14.00-15.00

Περιγραφή: «Κατασκευή κινούμενου βυθού με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας με στόχο να υιοθετήσουν τα παιδιά τη φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών.»

Ηλικία συμμετεχόντων2 έως 6 ετών

Αριθμός συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

Για περισσότερες πληροφορίες:
Site: http://taratatzoum.gr/