Εισηγήτρια: Dyslexia Centers

Τίτλος: «Παιδικά Πειράματα »

Χρόνος και Χώρος διεξαγωγής: Κυριακή, 15.00-15.30, S.1

Ηλικιακή Ομάδα Συμμετεχόντων: 4 έως 12 ετών

 Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 30 άτομα

Περιγραφή: Τα παιδιά θα πειραματιστούν και θα έρθουν σε επαφή με απλά και εύκολα πειράματα χημείας. Θα συνεργαστούν και θα αλληλεπιδράσουν με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια των πειραμάτων αυτών.  Με καθοδήγηση θα φτιάξουν μπαλόνια που φουσκώνουν μόνα τους καθώς και διάφορα άλλα διασκεδαστικά πειράματα. Θα συμμετέχουν έως 30 παιδιά από 4 ετών μαζί με τους γονείς τους για περίπου 1 ώρα. Την εκδήλωση θα συντονίζουν ψυχολόγοι και εργοθεραπευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.dyslexiacenters.grwww.facebook.com/dyslexiacenters