Εισηγήτρια: Dyslexia Centers

Τίτλος: «Συναισθηματικά Πειράματα»

Χρόνος και Χώρος διεξαγωγής: Κυριακή, 12.00-13.00, W.2, Κυριακή   13.30-14.30, W.2

Ηλικιακή Ομάδα Συμμετεχόντων: 4 έως 12 ετών

 Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 25 άτομα

Περιγραφή: Τα παιδιά θα κάνουν πειράματα με τα συναισθήματά τους. Θα διαλέξουν τα κατάλληλα «υλικά», τα κατάλληλα συναισθήματα και το πείραμα θα ξεκινήσει. Θα συμμετέχουν έως 25 παιδιά από 4 έως 12 ετών για περίπου 1 ώρα. Την εκδήλωση θα συντονίζουν ψυχολόγοι και εργοθεραπευτές. Αρχικά, τα παιδιά θα ενημερωθούν για τη διαδικασία, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και το σκοπό του πειράματος μας.  Στη συνέχεια, θα φτιάξουν το πως νιώθουν εκείνη τη στιγμή. Θα το μοιραστούν με τα υπόλοιπα παιδιά με «επιστημονικό» τρόπο. Μέσα από το «συναισθηματικό πείραμα» θα παρουσιάσουν τι νιώθουν- χαρά, λύπη, φόβο, ενθουσιασμό, άγχος- και θα συζητήσουν γι΄ αυτό με τα υπόλοιπα παιδιά. Ουσιαστικά, μέσα από το «πείραμα» και με ευχάριστο τρόπο θα μάθουν για τα συναισθήματά τους. Στο τέλος, το κάθε παιδί θα πάρει μαζί του το «συναίσθημα» που έφτιαξε για να θυμάται το διασκεδαστικό «πείραμά» μας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dyslexiacenters.gr, www.facebook.com/dyslexiacenters